Verkennen deel 3

Pagina top navigatie elementen

Mindfulness

Verkennen deel 3

Transcript

STUDENT 1: Nou, dag 2 hebben we, eh, de kinderen zelf een mindfulness, eh, sessie, eh, laten ervaren.
LEERLING: We moesten op een kussentje gaan zitten in een lekkere houding en, eh, en dan, eh, moest je, luisteren naar een stem en die vertelde dat je ook naar, heel goed naar je adem moest luisteren enzo.

CD: In deze toestand kunnen we onze ogen sluiten. Als je dat onprettig vindt kun je ze op een kiertje openhouden. In de meditatie richten we ons in de eerste instantie op onze lichamelijke gewaarwording. Met name gaan we opletten op de bewegingen tijdens het ademhalen. Dat zijn dan de bewegingen in de buik, of als je iets hoger ademt in die van de borst. Merk op bij het inademen dat er rijzen is. En daarna is er dalen. Rijzen……en dat was dalen.

STUDENT 2: Ik ben heel benieuwd. Hoe voelde je je tijdens die sessie.
LEERLING: Ja, ik voelde zeg maar niks om me heen, ik voelde alleen mijn ademhaling.
STUDENT 2: Alleen je ademhaling, daarop was, was je daarop geconcentreerd?
LEERLING: Ja.
LEERLING: Ik voelde me net alsof ik helemaal alleen was en ik had ook één moment dat het net leek alsof ik omviel maar ik wist dat ik bleef zitten.
STUDENT 2: En hoe kwam dat dan?
LEERLING: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik toen het meest geconcentreerd was.
STUDENT 2: Oké, dat je zo rustig was dat je al je spieren even zo los had dat je bijna omviel.
LEERLING: Ja, dat dacht ik, dat leek net zo maar volgens mij bleef ik zitten hoor.
LEERLING: Mij lijkt het juist fijn om het ’s ochtends te doen.
STUDENT 2: ’s Ochtends als je binnenkomt, om half 9.
LEERLING: Ja, ja, want dan ben je namelijk al, al wat Mitchell ook zei, dan ben je al rustig en dan kan je, ben je, dan kan je je ook wat beter concentreren.
STUDENT 2: Oké.

EXPERT: En het was gestart in ziekenhuizen om mensen die, eh, ziek waren, die niet meer geholpen konden worden om die te helpen met hun klachten om te leren gaan. Maar het wordt nu ook gebruikt in bedrijven zodat mensen beter zich kunnen concentreren op hun werk, beter kunnen functioneren op hun werk, kunnen omgaan met stress. Maar het wordt ook op scholen gedaan, steeds meer, ook op basisscholen, maar ook op middelbare scholen en op universiteiten. Vooral voor kinderen die bijvoorbeeld, eh, examenstress hebben of heel erg zenuwachtig zijn voor een, eh, een toets als ze die moeten maken. Dus dat zijn eigenlijk hele verschillende doelen waarvoor het wordt gebruikt. Het is bewezen dat, eh, mensen die aan depressies lijden, ik weet niet of jullie weten wat dat is, een depressie? Mensen die zich heel erg, eh, ja die zich niet zo goed voelen, die, eh, heel erg onzeker zijn, niet lekker in hun vel zitten, die schijnen baat te kunnen hebben bij, eh, bij mindfulness-trainingen. Of bij stress, als je heel erg gestrest bent. Maar ze zijn ook aan het onderzoeken of mindfulness-trainingen kunnen helpen bij slapeloosheid of bij angststoornissen of bij verslavingen zoals alcoholverslaving. Of bij mensen met eet, eh, stoornissen zoals anorexia. En dan waren er nog een paar vragen van ja, maar wat is dan eigenlijk het verschil met meditatie? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Eigenlijk is meditatie, ja, een vorm van mindfulness. Het is niet helemaal hetzelfde. Want mindfulness is eigenlijk een combinatie van heel veel verschillende oefeningen. Dat kunnen yoga-oefeningen zijn, dat kunnen meditatie-oefeningen zijn, maar het is ook nog gecombineerd met, ja, psychologische inzichten. Dan kwamen er nog een aantal vragen over dat hersenonderzoek dat was gedaan, over de hersenscanners. Eén van die vragen was ‘Hoeveel scanners zijn er nou eigenlijk?’. En eigenlijk zijn dat er helemaal niet zo heel veel. Die apparaten zijn hartstikke duur. Alleen hoeveel er precies zijn in Nederland dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hier in Nijmegen, op het FC Dondersinstituut, daar worden heel veel van dit soort hersenonderzoeken gedaan, daar is één MRI-scanner en er zijn, eh, er is één, eh, MEG-scanner en drie EEG-scanners. En zo’n sessie, dat vroeg ook iemand, hoe lang duurt het nou als je in zo’n scanner zit? Nou, dat varieert eigenlijk heel erg. Dat hangt heel erg van de oefening af die je moet doen. Dat kan een half uur zijn, maar dat kan ook een uur zijn, of maar 10 minuten of een kwartier.  

Omschrijving

De leerlingen volgen een mindfulness-sessie. Na deze sessie voert de student een gesprek over hun ervaringen. Ten slotte geeft de expert meer uitleg over de betekenis van Mindfulness. In deze uitleg komen veel, voor de leerlingen, nieuwe woorden aan bod. Lees hier hoe je tijdens zo'n activiteit optimaal aan woordenschatontwikkeling kunt werken. In de uitleg gaat de expert tevens in op vragen die de leerlingen gesteld hebben.

Lesbeschrijving gehele lessenserie Mindfulness

Download hier de powerpointpresentatie met het flitsexperiment (les 1) en het audiobestand voor de mindfulness-sessie (les 2 en 3).

Deze lessenserie is ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit NIjmegen (WKRU).

Kijkwijzer

1. Zie je verschil in het taalgebruik tussen de student en de expert? Let op de zinsbouw, de woordkeus en de interactie. 

2. Lees de onderstaande dialoog tussen een leerling en student 2 (01:56).
a) Lln. Ik voelde me……..… zitten.
Student 2: En hoe kwam dat dan?
Zie je dat de student met deze vraag een redenatie uitlokt?

b) Lln Dat weet ik niet. Ik denk dat ik toen het meest geconcentreerd was (01:56).
Student 2: Oké, dat je zo rustig was dat je al je spieren even zo los had dat je bijna omviel.
Wat voor feedback geeft de student?

Opdracht
Wissel uit:
De expert gebruikt regelmatig minder frequent voorkomende woorden. Bekijk het fragment en het transcript. Met welke woorden  zouden de leerlingen moeite kunnen hebben?  In hoeverre vind je dat een expert haar woordkeus wel/niet moet aanpassen aan de leerlingen (groep 6,7,8)?

lesfasen