Verkennen deel 2

Pagina top navigatie elementen

Mindfulness

Verkennen deel 2

Transcript

EXPERT: Ik ben Eefje van den Heuvel. En ik ben onderzoeker op de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. En ik, eh, ben door het Wetenschapsknooppunt gevraagd om iets in de klas te komen vertellen over, eh, mindfulness. En, eh, dat heb ik eigenlijk de eerste dag gedaan. Toen heb ik een presentatie gegeven over wat, eh, mindfulness nou precies inhoudt en wat voor onderzoek ze nou op de universiteit doen, eh, naar mindfulness en dat onderzoek gaat vooral over of mindfulness effect heeft. Ik heb verteld, eh, wat voor onderzoek er op het Radboud gedaan wordt naar het effect van mindfulness. En, eh, daarna konden de kinderen vragen stellen. En, eh, die dag erna heb ik proberen op die vragen te antwoorden, beantwoorden, en toen konden de kinderen zelf een soort onderzoekje gaan bedenken van hoe kunnen wij nu zelf een onderzoekje bedenken dat, eh, mindfulness effect heeft op bijvoorbeeld het leergedrag.

EXPERT: Je hebt net wel gemerkt toen jullie naar de paperclip moesten kijken dat je heel erg snel afgeleid kon worden. Als je huiswerk aan het maken bent bijvoorbeeld kan je ook snel afgeleid worden omdat je ook aan andere dingen denkt, bijvoorbeeld dat het zo mooi weer is dat je buiten wilt spelen of dat je ruzie, dat je denkt aan die ruzie die je net met je vriendje hebt gemaakt of misschien wel aan dat ene leuke meisje in de klas waar je eigenlijk wel verliefd op bent. En, ja dat helpt natuurlijk niet als je je huiswerk aan het maken bent. Mindfulness is eigenlijk een soort concentratie-oefening, een soort training waarbij je leert om, eh, je te concentreren, om je aandacht erbij te houden. En dan gaat het eigenlijk vooral dat je, eh, eh, je concentreert op je lichaam: wat je voelt, wat je hoort, wat je denkt.

EXPERT: En hij mediteerde zelf en hij dacht: laat ik nou een oefening bedenken, een soort therapie waarbij ze zich meer kunnen concentreren en meer bewust omgaan met hun gevoelens waardoor ze zich misschien beter, beter zullen voelen. En dat bleek te helpen. En toen hebben ze besloten om in dat ziekenhuis in Amerika, om daar zo´n mindfulness-sessie, om dat gewoon altijd te doen bij patiënten die, eh, die niet meer beter gemaakt kunnen worden.

STUDENT 1: In je eigen vak kun je dan de vragen opschrijven. En laat ga je in je groepje kijken van ´Hé, hebben wij dezelfde vragen?´. Dan streep je natuurlijk een vraag door want er hoeven natuurlijk niet vier dezelfde vragen op te staan. En dan kunnen wij kijken of we die dan een andere keer kunnen beantwoorden.

LEERLING: Ik heb daar een vraag over. Dan mag dat toch?

Omschrijving

Een expert (onderzoeker van de Radboud Universiteit van Nijmegen) vertelt aan de leerlingen iets over de achtergrond van Mindfulness. Vervolgens bedenken de leerlingen onder leiding van de studentes met behulp van de coöperatieve werkvorm placemat vragen voor de expert. Lees hier hoe je als leerkracht de komst van een expert goed voor kan bereiden.

Lesbeschrijving gehele lessenserie Mindfulness

Download hier de powerpointpresentatie met het flitsexperiment (les 1) en het audiobestand voor de mindfulness-sessie (les 2 en 3).

Deze lessenserie is ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit NIjmegen (WKRU).

Kijkwijzer

1) Zie je op welke manieren de expert het begrip ‘mindfulness’ invulling geeft voor de leerlingen? (00.48- 02.00) Ze geeft voorbeelden van afgeleid zijn uit de belevingswereld van de leerlingen,  ze gebruikt de tegenstelling geconcentreerd zijn - afgeleid zijn en ze geeft een definitie. Ter ondersteuningen gebruikt ze een powerpointpresentatie met illustraties.

2) In dit fragment zien we geen actieve interactie van de expert met de groep. Hoe zou die interactie eruit kunnen zien? Bekijk het fragment nog een keer en kijk op welke momenten de expert de leerlingen erbij zou kunnen betrekken.

Opdracht
Wissel uit:
Aan het einde van het fragment (02.18) zie je dat de leerlingen vragen moeten bedenken. Hiervoor wordt de coöperatieve werkvorm placemat gebruikt. Op welke manier draagt een dergelijk werkvorm bij aan de taal-ontwikkeling van de leerlingen?

lesfasen