TalentenKracht

Centrum voor TalentenKracht Nijmegen

TalentenKracht gaat ervan uit dat als we via wetenschappelijk onderzoek meer te weten komen over de talenten van kinderen, we deze beter kunnen herkennen, stimuleren en ontwikkelen. Dit helpt ieder kind, op zijn of haar eigen niveau, om zich zo breed en goed mogelijk te ontplooien en daarmee zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op onze complexe wereld. 
Binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht werken zeven universiteiten samen aan de talentenontwikkeling van kinderen op het gebied van wetenschap en technologie. De onderzoeken van het centrum voor TalentenKracht Nijmegen zijn onder te verdelen in drie categorieën: 1. Vindplaatsenonderzoek voor en met scholen; 2. Ouders Ogen Geven voor de thuisomgeving; 3. Fundamenteel onderzoek naar vragen uit de wetenschap.

Vindplaatsenonderzoek

Vindplaatsen zijn scholen die voorloper zijn op het gebied van wetenschap- en technologieonderwijs.
Het vindplaatsenproject heeft twee ambities. Ten eerste, visualiseren wat een school een vindplaats maakt als good practice voor andere scholen die hun wetenschap- en technologieonderwijs willen verbeteren. Ten tweede, kennisuitwisseling tussen school en universiteit bevorderen. Dit doen scholen door praktijkvragen te onderzoeken in sterke samenwerking met TalentenKrachtonderzoekers. Daarnaast zetten ze hun deuren open voor de wetenschappelijke vragen van TalentenKracht.
Naast de vindplaatsen hebben o.a. dr. Roos Scharten en Marian Bruggink (MSc) meegewerkt aan dit project.

Opbrengsten

  • De publicatie Koersvast en Enthousiast die een een portret geeft van de Gelderse Vindplaatsen uit 2011.
  • De Wetenschap & Technologie Index die is ontwikkeld om scholen inzicht te geven in de stand van zaken van hun wetenschap- en technologieonderwijs.
  • De voorbeeldlessen serie van de vindplaatsen die ter inspiratie dient voor andere scholen.

Ouders Ogen Geven

Ouders Ogen geven heeft als doel ouders handvatten te geven om samen met hun kind te onderzoeken.
TalentenKracht Nijmegen heeft i.s.m. Naturalis Biodiversity Center een app ontwikkeld om de ouder-kind interactie in het museum te stimuleren. Met de app "Stille Getuigen" proberen ouder en kind samen een coldcase op te lossen: er is een dier gedood door een ander dier maar wie heeft het gedaan? Ouder en kind gaan afzonderlijk op pad om aanwijzingen op te sporen en hebben elkaar vervolgens nodig om de coldcase op te lossen. De app stimuleert zo ouder-kind interactie en leidt tot kennisontwikkeling over de Oertijd bij het kind.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Cindy Teunissen (MSc) onder supervisie van dr. Eliane Segers en dr. Tijs Kleemans.

Fundamenteel onderzoek naar vragen uit de wetenschap

Hoe leren kinderen experimenteren? En welke rol speelt taal hierbij?
In ons huidige wetenschappelijk onderzoek kijken we hoe basisschoolkinderen van groep één tot groep acht leren experimenteren. We maken daarvoor gebruik van wetenschappelijke opstellingen zoals de hellingbaan maar ook van apps. Belangrijke aandachtspunten zijn de rol van kindfactoren zoals redeneervaardigheden bij het leren onderzoeken en in hoeverre kinderen instructie nodig hebben bij het leren onderzoeken. De eerste data zijn recent verzameld en worden nu geanalyseerd. Zodra er publicaties zijn, verschijnen ze op deze website.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Joep van der Graaf (MSc) en dr. Barbara Wagensveld onder supervisie van prof. dr. Ludo Verhoeven en dr. Eliane Segers. Meer informatie over de wetenschappelijke onderzoeken vind je hier

Welke rol spelen taal en thuisomgeving bij leren rekenen?
In een reeds afgerond project hebben we onderzocht welke rol taalvaardigheden en de thuisomgeving spelen bij rekenen.  De uitkomsten van dit project hebben laten zien dat taalvaardigheden belangrijk zijn bij leren rekenen. Kinderen met taalachterstanden lieten bijvoorbeeld ook rekenachterstanden zien. Daarnaast liet het onderzoek zien dat ouders een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van rekenvaardigheid. Rekenvaardigheden van kinderen werden voorspeld door de mate waarin ouders thuis samen met hun kind rekenactiviteiten ondernemen, zoals telrijmpjes opzeggen of met dobbelstenen spelen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door dr. Tijs Kleemans onder supervisie van prof. dr. Ludo Verhoeven en dr. Eliane Segers. Meer informatie over dit wetenschappelijke onderzoek vind je hier.

Meer informatie over de algemene doelstellingen en activiteiten van de andere centra voor TalentenKracht is te vinden op www.talentenkracht.nl.