rivierbodem 1

Pagina top navigatie elementen

De rivierbodem onderzoeken: opzetten van het experiment

Transcript

LEERKRACHT: Waar ga je nou eh, hoe gaan we het nou vastmaken?
LEERLING: Ehm, zeg maar, we kruisen ‘m, eerst hier onderdoor.
LEERKRACHT: Ja.
LEERLING: En dan kruisen we ‘m nog overdwars.
LEERKRACHT: Ja.
LEERLING: En dan kruist ie zeg maar hier, waar het touw allebei kruisen, dan knopen we ‘m vast.
LEERKRACHT: Ja.
LEERLING: En dan maken we eh, dan heb je zeg maar twee touwen…
LEERLING: Jasper!
LEERLING: De ene die eh, de ene heeft, hebben twee mensen vast, en de ander maken we vast aan de boot.
LEERKRACHT: Maar… eh… blijft dan het touw goed om die box heen zitten?
LEERLING: Nou, eh, als we hem een paar keer goed er omheen eh binden, dan eh…
LEERKRACHT: Je gaat het niet tapen of zo?
LEERLING: Nou wel als we genoeg tape hebben.
LEERKRACHT: Nou dat hebben we wel denk ik. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk hè, dat die camera niet losschiet, en dat je niet straks met een duikpak aan eh, de Grift in moeten. Dus daar moet je denk ik heel goed over nadenken…
LEERLING: Heeft u zo meteen nog een rol dan?
LEERKRACHT: Ja, ik heb nog wel een eh rolletje liggen. Want dat is wel belangrijk hoor. Want je wil je camera natuurlijk niet verspelen hè.
LEERLING: Issie goed Jasper?
LEERKRACHT: En ehm, Jasper? Is nou het lampje aan?
LEERLING: Nee.
LEERKRACHT: Hoe krijg je die dan aan?
LEERLING: Ja dasseh, nou…
LEERLING: Jasper, als je hier nou een stukje piepschuim tussen plakt…
LEERKRACHT: Hé even mijn vraag even mijn vraag ehm... Hoe krijg je ‘m nou aan?
LEERLING: Nou we halen ‘m eerst even los en dan plakken we hem weer vast.
LEERKRACHT: Oh, dus je gaat hem eerst straks losmaken, dan zet je de lampen aan, camera aan…
LEERLING (knikt)
LEERLING: Want die camera eh die lamp die heeft net nieuwe batterijen dus die kan wel een uurtje branden.
LEERKRACHT: Nou ik ben heel benieuwd. Straks bij het testen, hoe het dan gaat.
LEERLING: …piepschuim in doen en dat we hem dan zo aandrukken.
LEERLING: Ja dat lukt niet.

Wat zie ik hier?

  • School: De Grondtoon
  • Les: De rivierbodem onderzoeken
  • De leerlingen van groep 8 zijn bezig met een project over water en de waterkringloop. In groepjes hebben ze hun eigen onderzoeksvraag opgesteld en nagedacht over hoe ze een antwoord op hun vraag willen krijgen. In dit fragement zien we een groepje aan het werk dat antwoord zoekt op de vraag 'Wat is er te zien op de bodem van de rivier de Grift?'. Maar omdat het riviertje troebel is, en ze allemaal uit ervaring weten dat het onder water donker is, bedenken ze een manier om toch onder water te kunnen kijken. Ze maken een constructie van een onderwatercamera met daaraan een zaklantaarn.  

Wat doet de leerkracht?

De leerkracht stimuleert de leerling in dit fragment om goed na te denken over de constructie van de camera met de lamp. Dit doet hij door vragen te stellen en tips te geven: Hoe ga je het vastmaken? Blijft het touw goed zitten? Je gaat het niet tapen ofzo? Hij vraagt ook naar het plan van aanpak (Hoe krijg je straks de lamp aan?). Hij stelt zich hier betrokken maar ook kritisch op. Wellicht heeft hij bedenkingen bij de constructie en de uitvoering, maar hij laat de leerlingen vrij om hun eigen ideeën uit te voeren.

Wat doen de leerlingen?

De leerling geeft aan hoe de constructie in elkaar zit en op welke manier ze straks de camera onder water willen laten. Hij kan de (kritische) vragen van de leerkracht prima beantwoorden. Hieruit blijkt dat de leerlingen van te voren goed hebben nagedacht over de opzet van het experiment.

lesfasen