Lessenserie-hellingbaan

Pagina top navigatie elementen

De hellingbaan

Een lessenserie over experimenteren met de hellingbaan

In deze lessenserie leren kinderen experimenten op te zetten met de hellingbaan. Ze maken daarbij kennis met een van de belangrijkste principes van een experiment, namelijk het ‘controleren van variabelen’. Aan de hellingbaan kun je verschillende 'dingen' veranderen. Zo kun je de helling steiler maken, of variëren in de startpositie van de bal. Bij een experiment waarbij je wilt onderzoeken of een bal verder rolt bij een steile helling of bij een vlakkere helling, moet je dus alleen die variabele (steilheid helling) veranderen en houd je rest van de variabelen constant (even zware bal, zelfde startpositie en zelfde oppervlakte van de baan). Dit is het principe van het controleren van variabelen. 

De lessenserie is ontwikkeld voor de onderbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs. Twee leerkrachten van basisschool 'De Lappendeken' hebben de lessen uitgeprobeerd in hun klas. Nieuwsgierig hoe dat gegaan is? Kijk dan naar de filmfragmenten en kijkwijzers van groep 3 en van groep 8.

Hieronder vindt u alle materialen die u nodig heeft om de lessenreeks zelf in uw klas uit voeren.

test