In gesprek met je kind 1

Pagina top navigatie elementen

In gesprek met je kind

a. stel open vragen

Transcript

OUDER: Wanneer heb je als dier tanden?
KIND: Als je een vleeseter bent?
OUDER: Ja, omdat je dan vlees moet scheuren, om te kunnen vermalen. Want planten zijn volgens mij meestal makkelijker te malen, toch?
KIND: Ja.
OUDER: Maar.. Vlees denken we in ieder geval, dat ie vlees eet.
KIND: Het kan ook een alleseter zijn!
OUDER: Ja! Hoe zien we dat?
KIND: Vleeseters hebben vaak hele puntige tanden.
OUDER: Hebben vleeseters puntige tanden?
KIND: Vaak eh.. ja.
OUDER: Als ze alleen vlees eten bedoel je? Weet je ook waarom dat is?
KIND: Omdat je dan beter kunt scheuren, denk ik.
OUDER: Oh dat is wel een goeie ja! Dat zou natuurlijk ook kunnen hè, dat hun tanden zijn afgesleten doordat die ook botten enzo opeten. Dat hij ook harde materialen vermaalt.
KIND: [...] Denk ik.
OUDER: Ja dat kan, maar dit zou in de koffer zitten om ons aanwijzingen te geven. Dus dan geven ze niet een aanwijzing waarom het niet te doen is toch? Lijkt mij.
KIND: Ja
OUDER: Dus wat vinden we dat het dan is? Welk dier zou het slachtoffer zijn?
KIND: Zelf denk ik toch een vleeseter.
OUDER: Terwijl je mij net uitlegt dat vleeseters punten zouden hebben.
KIND: Ja... vleeseter, alleseter, daar zit ik tussen.
OUDER: Maar net zeg jij tegen mij dat een vleeseter punten aan de tanden heeft. Hier zien we geen punten. Is het dan een vleeseter?
KIND: Nee.
OUDER: Dus het is een?
KIND: Alleseter.

Vragen stellen

In dit filmpje zie je een moeder met haar dochter tijdens een bezoek aan Naturalis Biodiversity Center. Zij zijn hier in het kader van het onderzoek 'Ouders ogen geven' dat de Radboud Universiteit Nijmegen samen met Naturalis heeft uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre ouder-kind interactie ervoor zorgt dat het kind meer leert van het museumbezoek.

In dit voorbeeld zie je hoe het kind stap voor stap dichter bij het juiste antwoord komt. Moeder ondersteunt hierbij door vragen te stellen. Haar open vragen (zoals 'Hoe zien we dat?') zetten het kind aan tot redeneren. Het kind komt zo steeds dichter bij het juiste antwoord. Wat maakt dat de vragen van moeder zo effectief zijn?

  1. Ten eerste zijn het open vragen (namelijk waarom-, hoe- en wat-vragen). Open vragen zetten aan tot redeneren, in tegenstelling tot gesloten vragen (ja/nee vragen).
  2. Daarnaast geeft moeder het kind na elke vraag de ruimte om haar gedachten te verwoorden.
  3. Ten slotte zegt moeder niet direct het goede antwoord voor wanneer het kind een verkeerd antwoord geeft. Ze probeert het kind door middel van (door)vragen weer op het goede spoor te zetten.

Dit heeft tot gevolg dat het kind al redenerend zelfstandig tot het juiste antwoord komt.

Hieronder vind je nog meer voorbeelden van effectieve ouder-kind interactie.

lesfasen