Experiment uitvoeren

Pagina top navigatie elementen

Mindfulness

Experiment uitvoeren

Transcript

STUDENT: Bij opdracht 3 zijn ze deze onderzoeken zelf vorm gaan geven en hebben ze proefkonijnen uit de andere klassen gehaald. En die hebben mee mogen doen in hun onderzoek. Vervolgens hebben ze een mindful-sessie hebben ze met de hele groep gehouden en vervolgens hebben ze die experimenten nog een keer uitgevoerd en hebben ze gekeken naar het verschil.

STUDENT: Met alle kinderen die jullie uitgenodigd hebben voor je onderzoek en met jullie zelf gaan we de mindfulness-sessie nog een keer doen. Dat is dus allemaal samen. En daarna, na die mindfulness-sessie, gaan jullie het tweede stuk van het onderzoek doen.

KIND: 4,5…
KIND: Hoeveel hebben wij al?
KIND: 30 seconden.

KIND: Hoe lang ben ik al bezig?
KIND: Ehm, bijna 2 minuten.

KIND: I drink […]

KIND: My breath is never […]

STEM: Het is belangrijk om op het moment van het rijzen zelf op te merken dat het rijzen er is. En op het moment van dalen dat het dalen er is. Precies op tijd.

STUDENT: Met je groepje loop je heel rustig naar de klas toe.

KIND: 3 minuten!
KIND: Halleluja, zij is keigoed!

Omschrijving

De leerlingen voeren de verschillende experimenten uit. Eerst verrichten ze metingen. Vervolgens doen ze gezamenlijk mee aan een mindfulness-sessie. Na de sessie voeren ze dezelfde metingen nog eens uit. Doel is om te onderzoeken of er verschillen in de prestaties en resultaten te vinden zijn. Als we naar het taalgebruik van de leerkracht kijken, dan horen we haar doorvragen en samenvatten. Lees hier over het belang hiervan.

Lesbeschrijving gehele lessenserie Mindfulness

Deze lessenserie is ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit NIjmegen (WKRU).

Kijkwijzer

1)  Bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten is taal een belangrijk middel. Op wat voor manieren zie je ‘taal als middel’ terug in het fragment?

2) In het fragment is te zien dat de leerlingen experimenten uitvoeren. Wat is er aan het uitvoeren van de experimenten vooraf gegaan? Welke rol speelde ‘taal’ daarbij?

Opdracht
Wissel uit:
Wat hebben taal en onderzoek doen met elkaar te maken? Wat moeten de leerlingen kunnen/leren op het gebied van taal om een goed onderzoek te kunnen uitvoeren?  Denk aan de verschillende taaldomeinen: mon-delinge taal: spreken/luisteren en schriftelijke taal: lezen/stellen. Wat zouden de leerlingen in de taallessen (taal als doel) kunnen leren om betere onderzoekers te worden?

lesfasen