De Regenboog

Pagina top navigatie elementen

De Regenboog

Contactpersoon:
Annemarie van der Mede, directeur (avdmede@regenboogamerongen.nl)

CBS De Regenboog
Prinses Beatrixlaan 34
3958 XK Amerongen
0343 454404
www.regenboogamerongen.nl

Netwerkbegeleider:
Hilco van Stuijvenberg
0318 696300
h.vanstuijvenberg@kwtg.nl

Kenmerkend voor de Regenboog is:

  • Onderzoekend leren van groep 1 tot en met groep 8
  • Bij de nieuwbouw is aandacht voor w&t en onderzoekend leren meegenomen in het ontwerp, om zo te komen tot optimale randvoorwaarden

De vragen waar de Regenboog aan werkt:

  • Hoe kunnen we talenten van kinderen (h)erkennen?
  • Welke materialen zijn geschikt om talenten te ontwikkelen?
  • Werken aan ‘Kansrijke Taal’

De Regenboog: met zorg en kwaliteit bouwen aan kansen voor de toekomst

De Regenboog is een christelijke basisschool met veel aandacht voor pedagogisch klimaat en sociale veiligheid. Er wordt gewerkt met het concept van Kansrijke Taal: betekenisvol leren waarbij kinderen de eigen taalvaardigheid leren gebruiken en ontwikkelen. In de praktijk betekent dit dat kinderen in aanraking komen met alledaagse taalactiviteiten zoals brieven schrijven, rijmen, teksten maar ook taal die gebruikt wordt in de supermarkt of op vakantie.

De onderdelen van kansrijke taal zijn: communiceren, taalregels, klank, verbeelding en fantasie, vormgeving en boeiende onderwerpen.

Ook onderzoekend leren en activiteiten op het gebied van w&t vormen zo’n betekenisvolle context waarbinnen leerlingen aan hun taalvaardigheid kunnen werken. In een groepje werken aan de oplossing van een constructie-probleem, bijvoorbeeld ‘bouw een vlot van kosteloos materiaal, dat zo veel mogelijk gewicht kan dragen op het water’, vergt overleg en afstemming – en dus talige activiteiten. In de context van een dergelijk technisch vraagstuk komen nieuwe woorden aan de orde, en krijgen bekende woorden een nieuwe betekenis. Zo verloopt de verrijking van de taal van de leerling als vanzelfsprekend.

De Regenboog wil het onderzoekend leren ook bij de kleuters gaan gebruiken, en zet leerlingen uit de hogere groepen in om de kleuters te begeleiden, bijvoorbeeld bij het werken in de schooltuin. Deze manier van werken brengt weer nieuwe vraagstukken met zich mee, want hoe zorg je ervoor dat de begeleiders ook de principes van het onderzoekend leren toepassen?

Binnen de school is een werkgroep ‘wetenschap, techniek en talent’ actief, die onder begeleiding van samenwerkingspartners als TalentenKracht, de pabo Ede en het KWTG, het vindplaatsen-traject vorm geeft. De vindplaats techniek mag gezien worden als een kennisontwikkelingstraject.

Binnen de vindplaats techniek kunnen kinderen door middel van (open) opdrachten (met ruimte voor de ontwikkeling van hun talent), worden uitgedaagd om te komen tot ontwerpen, onderzoeken, maken en evalueren. Jonge kinderen hebben van nature een nieuwsgierige en ontdekkende houding. De leerkrachten zullen met veel uitdaging het denken en redeneren van kinderen stimuleren (en hen leren open vragen te stellen), zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om problemen te stellen en op te lossen.

Filmpjes van activiteiten op de Regenboog vind je hier.