De leerkracht aan het woord

Pagina top navigatie elementen

Mindfulness

De leerkracht aan het woord

Transcript

LEERKRACHT: Ik ben Johan Jansen. Ik ben leerkracht hier op deze basisschool. Ik ben 52 jaar en ik werk hier nu 13 jaar. Ik zit ongeveer 20 jaar lang in het jenaplanonderwijs en de meeste van de tijd dan in de bovenbouw, in instructiegroep 8. We zijn bezig met een onderzoek vanuit het Wetenschapsknooppunt waarbij een aantal onderzoekers van de universiteit deelnemen en mensen van de Pabo die dan lessen uitvoeren hier. En die lessen bereiden we samen met deze werkgroep voor. Het zijn lessen over, eh, mindfulness. En, eh, de bedoeling is dat kinderen er kennis mee maken en gaan bekijken of het een eh, invloed heeft op hun leren en hun kijk op leren. En, eh, dat ze ook hun onderzoek proberen op te zetten, met vallen en opstaan natuurlijk, over waar mindfulness overal in toegepast kan worden.
STUDENT 1: Ik ben Renske Lamers. Ik ben vierdejaars student en, eh, ik ben nu aan het afstuderen en ik ga bijna stage lopen.
STUDENT 2: Ik ben Ingeborg en ik ben vierdejaars Pabo-studente en ik ben druk bezig met afstuderen.
STUDENT 1: Wij hebben hier, eh, op deze school hebben wij meegewerkt aan een project. Die, eh, is opgezet samen met, eh, onderzoekers van de universiteit.
STUDENT 2: van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
STUDENT 1: En eh, daar hebben wij meegeholpen met lessen vormgeven, eh, rondom het thema mindfulness.
STUDENT 2: Ja, en daarmee wilden we leerlingen een onderzoekende houding aanleren.
STUDENT 1: Ja.
STUDENT 2: En dat hebben we gedaan met leerling van, uit een basisschool van in Nijmegen, van groepen 6, 7 en 8. Drie middagen in de week zijn we hier geweest om, eh, interessante lessen te verzorgen! We zijn normaal veel bezig met rekenen, taal, lezen, schrijven, maar natuurlijk ook met aardrijkskunde, geschiedenis, veel methodewerk.
STUDENT 1: En nu, eh, was, stond het onderzoeken heel erg centraal wat steeds, wat je steeds meer op basisscholen ziet.
STUDENT 2: En ook een heel nieuw onderwerp waar je mee bezig bent dus dat is wel heel interessant. En wij, waar wij ook later in ons werkveld en, op andere stages nog veel mee kunnen gaan doen, omdat je ook ziet dat het veel effect heeft bij leerlingen en het ook veel oproept bij leerlingen.
STUDENT 1: Nou, kinderen zijn ook bij deze, eh, lessen ook, eh, eh, was ook het doel om ze kennis te laten maken met de wetenschap en daar ben je eigenlijk ook normaal niet mee bezig en nu kunnen kinderen die zich daarin interesseren zich ook meer, eh, ontplooiien.
STUDENT 2: Ja, en ontwikkelen.
STUDENT 1: Ja.
STUDENT 2: Ja.

Omschrijving

In dit fragment vertellen de leerkracht en twee vierdejaars pabostudenten over de lessenserie Mindfulness. De pabostudenten hebben de lessen uitgevoerd. De bedoeling van de lessenserie Mindfulness is dat de kinderen kennismaken met Mindfulness en onderzoeken of het invloed heeft op hun leren en kijk op leren. Een ander doel van deze lessenserie is het aanleren van een onderzoekende houding bij de kinderen. Naast inhoudelijke kennis, krijgen de leerlingen binnen deze lessenserie ook de kans aan hun taalvaardigheid te werken. Lees hier hoe je werken aan taalvaardigheid mee kunt nemen in je voorbereiding van een lessenserie als Mindfulness.

Lesbeschrijving gehele lessenserie Mindfulness

Deze lessenserie is ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit NIjmegen (WKRU).

Kijkwijzer

1) De studenten zijn op de basisschool met kinderen van groep 6, 7 en 8 bezig geweest met Mindfulness. Ze vertellen dat ze leerlingen een onderzoekende houding wilden aanleren. Speelt de taalontwikkeling van kinderen een rol in hun project?

Opdracht
Wissel uit:
Bij ieder project wordt taal gebruikt, bijvoorbeeld bij het voeren van een leergesprek, het geven van instructie en het samen overleggen.
a. Bekijk de lesvoorbereiding bij deze lessenserie. Op welke manieren komt taal hierin aan bod?
b. Door je bewust te zijn van de rol van taal en de manier waarop je door zo’n lessenserie tevens de taalontwikkeling van leerlingen kunt stimuleren, kun je bij de voorbereiding van een project tevens nadenken over wat je leerlingen zou willen leren op het gebied van taal. Waar liggen in deze lessenserie de kansen?

lesfasen